Politica de confidențialitate

Camino prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate in continuare, in scopuri legitime.
Prelucrarea datelor se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale si in condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea următoarelor principii:

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.

2. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.

3. Informațiile sunt prelucrate si folosite conform politicii de confidențialitate a datelor personale si nu vor fi folosite in nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru scopul in care sunt colectate.

4. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate de Lege, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimțământul, în acest sens.

5. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție si de a nu fi supuse unei decizii individuale.

6. Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

În timpul folosirii site-ului www.camnio.com.ro („site-ul”), și conform cu alegerile tale, câteva texte denumite ”cookies” vor fi stocate pe terminalul tău (calculator, tabletă, etc.) și anumite informații legate de vizita ta pe site vor fi înregistrate în aceste cookie-uri.

1. Cine stochează cookie-urile?
Cookie-urile sunt stocate de Camino sau alți parteneri ai noștri.

2. La ce folosesc cookie-urile?

2.a. Cookie-urile stocate de noi sunt:

  • - cookie-uri strict necesare pentru furnizarea site-ului și a serviciilor noastre. Noi le folosim în principal pentru a memora informații legate de înregistrarea sau accesul pe Site sau la servicii pentru a implementa metode de siguranță sau pentru a adapta Site-ul cu setările dispozitivului tău (limbă, sistem de operare, etc.). Aceste cookie-uri îți permit accesul pe contul tău personal de pe Site.
  • - cookie-uri analitice. Le folosim pentru a crea statistici legate de vizitele și modul de folosire a componentelor site-ului (pagini și conținut vizitat), pentru a crea studii pentru a îmbunătății conținutul Site-ului și al serviciilor noastre.
  • - cookie-uri publicitare. Le folosim pentru a oferi reclame corespunzătoare intereselor tale, numărăm și identificăm reclamele afișate, numărăm numărul de click-uri pe fiecare reclamă și urmărim comportamentul utilizatorului pe paginile către care duc reclamele.

2.b. cookie-uri stocate de către terți:

  • - Permitem unor parteneri comerciali să plaseze cookie-uri publicitare pe Site din aceleași motive prezentate și mai sus. Plasarea și folosirea acestor cookie-uri se află sub incidența politicilor de confidențialitate ale terților.
  • - pe Site am inclus de asemenea și aplicații ale rețelelor sociale pentru a-ți permite să împarți conținutul de pe Site cu terți sau să publici părerile tale legate de conținutul de pe site. Asta se aplică în cazul butoanelor intitulate ”Share”, ”Like” pe rețelele sociale precum ”Facebook”, ”Twitter” etc.

Rețelele sociale te pot identifica prin intermediul acestor butoane, chiar dacă nu le-ai folosit în timpul vizitei tale de pe Site.

Îți sugerăm să citești politicile de confidențialitate ale acestor rețele sociale pentru a înțelege scopurile din spatele colectării datelor tale prin aceste butoane și modul în care aceste informații sunt folosite în scopuri publicitare. Aceste politici de confidențialitate ar trebui să-ți explice cum să-ți schimbi setările de confidențialitate pentru fiecare rețea socială în parte.